Östlund Consulting anlitas som senior rådgivare inom förvaltning, drift och underhållsfrågor för internationella projekt.

Östlund Consulting Wind anlitas som senior rådgivare inom förvaltning, drift och underhåll av internationella vindkraftsprojekt. Sedan Östlund Consulting Wind grundades 2009, har fokus legat på den svenska marknaden, nu vidgas fokuset att även innefatta internationella projekt.

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Nyhetsarkiv

Länkar

Latest news