2017

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med internationell investerare verksam inom vind- och solkraft. Östlund Consulting Winds uppdrag är att förvalta ägarnas 11 MW vindkraft fördelat på 8 vindkraftverk belägna i norra Sverige. Totalt har Östlund Consulting Wind tecknat vd-avtal för  totalt 59 verk. 

Östlund Consulting Wind är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den Svenska marknaden.

Show the entire news»

Tord talar på Vind 2017 om hur ökad lönsamhet för driftsatta vindkraftsparker kan uppnås. Sjunkande avräkningspriser pressar lönsamheten för elprododuktion, vilket ställer större krav på kostnadseffektiv förvaltning och låga drift och underhållskostnader. 
Östlund Consulting Wind AB levererar management och förvaltningstjänster inom vindenergi på den Nordiska marknaden. 

 

Show the entire news»