2013 > 09

Östlund Consulting Wind talar på Statnetts Elcertifikat konferens i Oslo den 14 januari 2014. Norge gick under 2012 med i elcertifikatssystemet och länderna har idag ett gemensamt mål på ca 26 TWh förnyelsebarenergi fram till 2020, vilket motsvarar 10 % av energiproduktionen i båda länderna sammantaget. Östlund Consulting Wind kommer att tala om förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraft i Sverige och Norge.Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden.

Show the entire news»

Tord talar inför Svensk Vindenergis medlemmar den 24:e september om hur intäktsoptimering. Elmarknaden erbjuder nya möjligheter att sälja ursprungsmärkningar på, genom nya de möjligheterna kan intäkterna för ursprungsmärkningar ökas och därmed lönsamheten förbättras ytterligare. 

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden.

Show the entire news»