2011 > 09

Östlund Consulting Wind har sedan 2010 varit engagerad som affärskonsult av Gamesa Eolica i projektutvecklingen av ett flertal vindkraftsprojekt ägda av Gamesa och ytterligare en internationell investerare. Östlund Consulting Wind har varit engagerad som affärskonsult inom områdena: finansiering, service och underhåll, teknik och uppförande av parkerna. Den första vindkraftsparken är på 6 MW och sätts upp under 4:e kvartalet 2011. 

 

Östlund Consulting Wind representerar Gamesa i Norden sedan 2009.

Show the entire news»