2012

Östlund Consulting Wind har fått i uppdrag att stötta marknadsintroduktionen i Sverige för ett internationellt konsultföretag verksam inom vindkraftsindustrin.

 

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den nordiska marknaden.

 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind talar om utmaningar att driva vindkraft på vindkraftskonferensen Winterwind 2012 i Skellefteå 7-8 februari. Konferensen är en av högpunkterna inom vindkraftsindustrin i Norden och konferensen besöks i år av 400 delegater från 17 länder.

 

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den nordiska marknaden.

Show the entire news»