2011

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med en av Sveriges ledande investerare inom vindkraft. Östlund Consulting Winds uppdrag är att förvalta ägarnas 95 MW vindkraft fördelat på 6 parker i Sverige, samt att driva investeringsprojekt inom vindkraft.

  

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling inom vindenergi på den nordiska marknaden.

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har sedan 2009 varit kontrakterade av Gamesa Eolica för att bistå deras etableringen i Sverige. Detta projekt är nu avslutat och Östlund Consulting Wind lämnar över ansvaret till det nybildade svenska dotterbolaget Gamesa Wind Sweden AB.

Östlund Consulting Wind har bl.a. bidragit till att Gamesa har tecknat avtal för leverans av totalt 26,8 MW under 2011.

 

Östlund Consulting Wind AB är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling inom vindkraft. 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har sedan 2010 varit engagerad som affärskonsult av Gamesa Eolica i projektutvecklingen av ett flertal vindkraftsprojekt ägda av Gamesa och ytterligare en internationell investerare. Östlund Consulting Wind har varit engagerad som affärskonsult inom områdena: finansiering, service och underhåll, teknik och uppförande av parkerna. Den första vindkraftsparken är på 6 MW och sätts upp under 4:e kvartalet 2011. 

 

Östlund Consulting Wind representerar Gamesa i Norden sedan 2009.

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har tillsammans med Gamesa tecknat avtal med en svensk vindkraftsprojektör. Avtalet avser leverans av 7 stycken Gamesa G90 2.0 MW med en total effekt på 14 MW. Avtalet tecknades i juni i år och leverans sker under fjärde kvartalet 2011.

Avtalet innebär ett marknadsinträde för Gamesas MW turbiner på den svenska marknaden. Under 2010 gjorde Gamesa sitt marknadsinträde på den svenska marknaden med kW turbinen G58 på 850 kW.

Östlund Consulting Wind representerar Gamesa i Norden sedan 2009

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har tillsammans med Gamesa tecknat avtal med en av Sveriges främsta vindkraftsprojektörer. Avtalet avser leverans av 2 stycken Gamesa G58 på 850 kW. Avtalet tecknades i maj i år och leverans sker under fjärde kvartalet 2011.

Östlund Consulting Wind representerar Gamesa i Norden sedan 2009. 

Show the entire news»