2011 > 10

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med en av Sveriges ledande investerare inom vindkraft. Östlund Consulting Winds uppdrag är att förvalta ägarnas 95 MW vindkraft fördelat på 6 parker i Sverige, samt att driva investeringsprojekt inom vindkraft.

  

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling inom vindenergi på den nordiska marknaden.

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har sedan 2009 varit kontrakterade av Gamesa Eolica för att bistå deras etableringen i Sverige. Detta projekt är nu avslutat och Östlund Consulting Wind lämnar över ansvaret till det nybildade svenska dotterbolaget Gamesa Wind Sweden AB.

Östlund Consulting Wind har bl.a. bidragit till att Gamesa har tecknat avtal för leverans av totalt 26,8 MW under 2011.

 

Östlund Consulting Wind AB är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling inom vindkraft. 

Show the entire news»