2010

Östlund Consulting Wind etablerar service och underhållspartnerskap mellan Triventus Energiteknik och Gamesa Eolica. Triventus Energiteknik blir genom avtalet Gamesas servicepartner för den nordiska marknaden. Som ett resultat av avtalet sätter Triventus Energiteknik upp logistik och övervakningscenter i Falkenberg för Gamesa. Triventus servicetekniker kommer att utbildas och certifieras för att utföra planerat och avhjälpande underhåll på Gamesas turbiner på den nordiska marknaden.

Triventus har omfattande erfarenhet av att utföra service och underhåll på turbiner med liknade teknik som Gamesa använder sig av. Triventus Energiteknik är därför en ideal partner för Gamesa på den nordiska marknaden. 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har blivit inbjuden att debattera på konferensen Contract Negotiations with Turbine Manufactures. Konferensen är riktad mot vindkraftsindustrin och syftar till att öka förståelsen för kontraktsförhandlingsprocessen. En ökad stabilitet och långsiktighet vad gäller kontraktsvillkor kommer vara avgörande för utvecklingen av vindkrafts branschen. Konferensen går av stapeln i Köpenhamn 30/11-1/12. 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind och Gamesa Eolica har tecknat ett nytt avtal, fokus framöver skall främst vara att stötta Gamesa Eolica på den nordiska marknaden.

.

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har möjliggjort Gamesa Eolicas marknadsinträde i Sverige genom att teckna ett leveransavtal om 6 stycken vindturbiner med en ledande svensk projektutvecklare.

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har hjälpt ett ledande europeiskt industriföretag med att finna strategiska partners. Tillsammans med dessa kan de bli underleverantörer till nordisk vindkraftsindustri.

Show the entire news»