2023

Östlund Consulting Wind ingår avtal med Dragaliden Net AB, vilket är ett lokalt nätbolag i Markbygden. Bolaget distruerar 53 MW elekricitet producerad vid vindparken Dragaliden Vind och Blåliden Vind. Tord Östlund tar plats i styrelsen för bolaget. 

Show the entire news»