2009 > 06

Östlund Consulting blir Gamesa Eolicas agent i Skandinavien och Baltikum.   

 

Östlund Consulting har ingått avtal med Gamesa Eolica och blir Gamesas agent i Skandinavien och Baltikum. Östlund Consulting kommer att stötta Gamesa med försäljning och installation av Gamesas vindkraftverk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland Lettland och Litauen.  

 

Show the entire news»