2014 > 04

Östlund Consulting Wind talar på vindkonferensen i Helsingfors den 15 september 2014. Tord Östlund på Östlund Consulting Wind kommer att inleda konferensen genom att tala om vindkraft som en långsiktig investering. Intresset hos instutionella investerare att investera i vindkraft har ökat då vindkraft allt mer framstår som ett intressant alternativ till obligations och aktiemarknaden.

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden

Show the entire news»