2010 > 12

Östlund Consulting Wind etablerar service och underhållspartnerskap mellan Triventus Energiteknik och Gamesa Eolica. Triventus Energiteknik blir genom avtalet Gamesas servicepartner för den nordiska marknaden. Som ett resultat av avtalet sätter Triventus Energiteknik upp logistik och övervakningscenter i Falkenberg för Gamesa. Triventus servicetekniker kommer att utbildas och certifieras för att utföra planerat och avhjälpande underhåll på Gamesas turbiner på den nordiska marknaden.

Triventus har omfattande erfarenhet av att utföra service och underhåll på turbiner med liknade teknik som Gamesa använder sig av. Triventus Energiteknik är därför en ideal partner för Gamesa på den nordiska marknaden. 

Show the entire news»