Östlund Consulting Wind utför Asset Management av vindkraftanläggningar på den svenska marknaden.

Förvaltade vindparker: 1
Förvaltade vindparker under byggnation: 1

Förvaltade nätbolag: 3
Affärsutvecklingsprojekt: 3

Medlem i Svensk Vindenergi sedan 2009.