Östlund Consulting Wind utför Asset Management av vindkraftanläggningar på den svenska marknaden.

Medlem i Svensk Vindenergi sedan 2009.