Östlund Consulting Wind förvaltar vind och nätbolag på den svenska marknaden.

Styrelseledamotuppdrag : 10
Förvaltade vindbolag: 3

Förvaltade nätbolag: 3
Uppdrag som senior rådgivare: 2

Medlem i Svensk Vindenergi sedan 2009.