Östlund Consulting Wind utför Asset Management av vindkraftanläggningar på den svenska marknaden.

Vi förvaltar idag 115 MW, fördelat på 9 vindkraftsparker i Sverige, vilka sammantaget producerar 300 GWh.

Förvaltar 94 MW åt ägarna till EnBW Sverige Vind AB.
Förvaltar 10 MW åt ägarna till EnBW Gnosjö Vind AB.
Förvaltar 11 MW åt ägarna till Kalix Wind AB.

Medlem i Svensk Vindenergi sedan 2009.