Östlund Consulting Wind utför Asset Management av vindkraftanläggningar på den svenska marknaden.

Vi förvaltar idag 111 MW, fördelat på 8 vindkraftsparker i Sverige, vilka sammantaget producerar 300 GWh.

Förvaltar 96 MW åt ägarna till EnBW Sverige Vind AB.
Förvaltar 10 MW åt ägarna till EnBW Gnosjö Vind AB.
Förvaltar 5 MW åt ägarna till Kalix Wind AB.

Medlem i Svensk Vindenergi sedan 2009.