Östlund Consulting Wind utför Asset Management av vindkraftanläggningar på den svenska marknaden.

Förvaltade vindparker: 1
Förvaltade vindparker under byggnation: 2

Förvaltade nätbolag: 2
Affärsutvecklingsprojekt: 1

Medlem i Svensk Vindenergi sedan 2009.