2012 > 12

Östlund Consulting Wind har fått i uppdrag att stötta marknadsintroduktionen i Sverige för ett internationellt konsultföretag verksam inom vindkraftsindustrin.

 

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den nordiska marknaden.

 

Show the entire news»