2013 > 08

Tord Östlund talar om investeringar i vindkraft på Vind 2013. Tord representerar Power Wind Partners Vind 2013som är en ledande finansiell investerare i vindkraft. Vind 2013 som är den största konferensen inom vindindustrin i Norden och hålls i år i Stockholm 23-24 oktober.

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden.
 

Show the entire news»