Östlund Consulting Wind AB grundades 2009, i år 2018 firar företaget 10-års jubileum. 


Östlund Consulting Wind AB är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den Svenska marknaden

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med internationell investerare verksam inom vind- och solkraft. Östlund Consulting Winds uppdrag är att förvalta ägarnas 11 MW vindkraft fördelat på 8 vindkraftverk belägna i norra Sverige. Totalt har Östlund Consulting Wind tecknat vd-avtal för  totalt 59 verk. 

Östlund Consulting Wind är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den Svenska marknaden.

Show the entire news»

Tord talar på Vind 2017 om hur ökad lönsamhet för driftsatta vindkraftsparker kan uppnås. Sjunkande avräkningspriser pressar lönsamheten för elprododuktion, vilket ställer större krav på kostnadseffektiv förvaltning och låga drift och underhållskostnader. 
Östlund Consulting Wind AB levererar management och förvaltningstjänster inom vindenergi på den Nordiska marknaden. 

 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med Sveriges största finasiella investerare. Östlund Consulting Winds uppdrag är att förvalta ägarnas 10 MW vindkraft fördelat på 4 vindkraftverk belägna i södra Sverige. Totalt har Östlund Consulting Wind tecknat vd-avtal för  totalt 51 verk. 

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind talar på O&M Konferansen den 4:e november om vikten av goda relation och nära samarbete med turbinleverantörernas serviceorganisationer för att optimera O&M kostnaderna.  Låga elpriser ökar fokusen på att optimera kostnader för O&M och lång teknisklivslängd.

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden.

Show the entire news»