Östlund Consulting Wind har förvaltat EnBW Sveriges sju (7) operativa vindparker och två (2) nätbolag i Sverige. Från och med maj 2021 kommer Östlund Consulting Wind agera rådgivare och stötta EnBW Sveriges affärsutveckling.   

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har samarbetat med FuGen sedan 2017, då FuGen förvärvade två driftsatta vindkraftsparker i Kalix och Dorotea kommun. Under maj 2021 fördjupades samarbetet med FuGen genom att Östlund Consulting Wind blir rådgivare till FuGen. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind och EnBW Sverige ingick under maj 2021 avtal gällande förvaltingen av EnBW Sveriges två (2)elnästbolag.
Östlund Consulting Wind kommer att förvalta nätbolagen genom Tord Östlund som VD för bolagen. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind genomförde under Q2 försäljning av fem (5) vindkraftverk på uppdrag av Kalix Wind AB. Verken såldes till en internationall operatör. Köpet blev operatörens andra investering på den svenska marknaden. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft. 
 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har tecknat Managementavtal med Fibonacci Vind Sverige AB. Genom avtal tillträder Tord rollen som VD i bolaget och blir ansvarig för att leda utvecklingen av bolagets vindkraftsprojekt i Sverige. 
Fibonacci Vind Sverige bildades 2018 med syftet att utveckla 200-250 MW ny vindkraft i Sverige.

Östlund Consulting Wind AB är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den svenska marknaden.

Show the entire news»