Östlund Consulting Wind ingår avtal med Dragaliden Net AB, vilket är ett lokalt nätbolag i Markbygden. Bolaget distruerar 53 MW elekricitet producerad vid vindparken Dragaliden Vind och Blåliden Vind. Tord Östlund tar plats i styrelsen för bolaget. 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind anlitas som senior rådgivare inom förvaltning, drift och underhåll av internationella vindkraftsprojekt. Sedan Östlund Consulting Wind grundades 2009, har fokus legat på den svenska marknaden, nu vidgas fokuset att även innefatta internationella projekt.

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»   
Östlund Consulting Wind har ingått VD-avtal för två vindparker som är under byggnation. Parkerna är Fjällboheden som driftssätts år 2021 och Tormoseröd vindpark som driftsätts år 2022. Avtalen är en del i det fördjupade samarbetet med Fu-Gen. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har förvaltat EnBW Sveriges sju (7) operativa vindparker och två (2) nätbolag i Sverige. Från och med maj 2021 kommer Östlund Consulting Wind agera rådgivare och stötta EnBW Sveriges affärsutveckling.   

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har samarbetat med FuGen sedan 2017, då FuGen förvärvade två driftsatta vindkraftsparker i Kalix och Dorotea kommun. Under maj 2021 fördjupades samarbetet med FuGen genom att Östlund Consulting Wind blir rådgivare till FuGen. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»