Östlund Consulting Wind har ingått avtal med Fu-Gen Energi AB, avtalet innebär att Östlund Consulting Wind blir senior rådgivare för Fu-Gen´s operativa vind och nätbolag. Tord har även valts in styrelsen för en portfölj av nio (9) vind- och nätbolag. 

Fu-Gen är ett privatägt företag verksam inom vindkraft, sol, vätgas, batterier och elnät. Företaget är aktivt i fem (5) länder i norra europa samt italien och har sittt huvudkontor i Zürich, den svenska verksamheten har sin bas i Stockholm. 
Fu-Gen har fyra (4) operativa vindparker, en (1) vindpark under byggnation samt ett (1) nätbolag, totalt närmare 300 MW. 


 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind ingår avtal med Dragaliden Net AB, vilket är ett lokalt nätbolag i Markbygden. Bolaget distruerar 53 MW elekricitet producerad vid vindparken Dragaliden Vind och Blåliden Vind. Tord Östlund tar plats i styrelsen för bolaget. 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind anlitas som senior rådgivare inom förvaltning, drift och underhåll av internationella vindkraftsprojekt. Sedan Östlund Consulting Wind grundades 2009, har fokus legat på den svenska marknaden, nu vidgas fokuset att även innefatta internationella projekt.

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»   
Östlund Consulting Wind har ingått VD-avtal för två vindparker som är under byggnation. Parkerna är Fjällboheden som driftssätts år 2021 och Tormoseröd vindpark som driftsätts år 2022. Avtalen är en del i det fördjupade samarbetet med Fu-Gen. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har förvaltat EnBW Sveriges sju (7) operativa vindparker och två (2) nätbolag i Sverige. Från och med maj 2021 kommer Östlund Consulting Wind agera rådgivare och stötta EnBW Sveriges affärsutveckling.   

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Show the entire news»