Östlund Consulting Wind genomförde under Q2 försäljning av fem (5) vindkraftverk på uppdrag av Kalix Wind AB. Verken såldes till en internationall operatör. Köpet blev operatörens andra investering på den svenska marknaden. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft. 
 

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har tecknat Managementavtal med Fibonacci Vind Sverige AB. Genom avtal tillträder Tord rollen som VD i bolaget och blir ansvarig för att leda utvecklingen av bolagets vindkraftsprojekt i Sverige. 
Fibonacci Vind Sverige bildades 2018 med syftet att utveckla 200-250 MW ny vindkraft i Sverige.

Östlund Consulting Wind AB är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den svenska marknaden.

Show the entire news»

Genom försäljningen av sammanlagt 7 vindkraftsparker och 2 nätbolag  avslutar Östlund Consulting Wind samarbetet med FAM, Proventus och Folksam. Östlund Consulting Wind har sedan 2011 förvaltat vindkraftparkerna och nätbolagen tillhörande Power Wind Partners och har sedan 2016 förvaltat vindkraftsparken i Gnosjö Energi. Förvaltingsuppdraget av vindkraftsparkerna och nätbolagen levererade av Östlund Consulting Wind, fortsätter under den nya ägaren. 

Östlund Consulting Wind AB är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den svenska marknaden.

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind AB grundades 2009, i år 2018 firar företaget 10-års jubileum. 


Östlund Consulting Wind AB är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den Svenska marknaden

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med internationell investerare verksam inom vind- och solkraft. Östlund Consulting Winds uppdrag är att förvalta ägarnas 11 MW vindkraft fördelat på 8 vindkraftverk belägna i norra Sverige. Totalt har Östlund Consulting Wind tecknat vd-avtal för  totalt 59 verk. 

Östlund Consulting Wind är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den Svenska marknaden.

Show the entire news»