2019

Östlund Consulting Wind har tecknat Managementavtal med Fibonacci Vind Sverige AB. Genom avtal tillträder Tord rollen som VD i bolaget och blir ansvarig för att leda utvecklingen av bolagets vindkraftsprojekt i Sverige. 
Fibonacci Vind Sverige bildades 2018 med syftet att utveckla 200-250 MW ny vindkraft i Sverige.

Östlund Consulting Wind AB är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den svenska marknaden.

Show the entire news»

Genom försäljningen av sammanlagt 7 vindkraftsparker och 2 nätbolag  avslutar Östlund Consulting Wind samarbetet med FAM, Proventus och Folksam. Östlund Consulting Wind har sedan 2011 förvaltat vindkraftparkerna och nätbolagen tillhörande Power Wind Partners och har sedan 2016 förvaltat vindkraftsparken i Gnosjö Energi. Förvaltingsuppdraget av vindkraftsparkerna och nätbolagen levererade av Östlund Consulting Wind, fortsätter under den nya ägaren. 

Östlund Consulting Wind AB är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den svenska marknaden.

Show the entire news»