2011 > 07

Östlund Consulting Wind har tillsammans med Gamesa tecknat avtal med en av Sveriges främsta vindkraftsprojektörer. Avtalet avser leverans av 2 stycken Gamesa G58 på 850 kW. Avtalet tecknades i maj i år och leverans sker under fjärde kvartalet 2011.

Östlund Consulting Wind representerar Gamesa i Norden sedan 2009. 

Show the entire news»