2014 > 07

Östlund Consulting Wind talar på O&M Konferansen den 4:e november om vikten av goda relation och nära samarbete med turbinleverantörernas serviceorganisationer för att optimera O&M kostnaderna.  Låga elpriser ökar fokusen på att optimera kostnader för O&M och lång teknisklivslängd.

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden.

Show the entire news»