2024 > 04

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med Fu-Gen Energi AB, avtalet innebär att Östlund Consulting Wind blir senior rådgivare för Fu-Gen´s operativa vind och nätbolag. Tord har även valts in styrelsen för en portfölj av nio (9) vind- och nätbolag. 

Fu-Gen är ett privatägt företag verksam inom vindkraft, sol, vätgas, batterier och elnät. Företaget är aktivt i fem (5) länder i norra europa samt italien och har sittt huvudkontor i Zürich, den svenska verksamheten har sin bas i Stockholm. 
Fu-Gen har fyra (4) operativa vindparker, en (1) vindpark under byggnation samt ett (1) nätbolag, totalt närmare 300 MW. 


 

Show the entire news»