Framtiden är inte en extrapolering av historien. Dispurption.

Vindkraftverk

Vindkraftverket fångar upp energin i vinden och omvandlar den till elektricitet. De vanligaste vindkraftverken producerar från 6-10 miljoner kWh per år. 

De vanligaste förekommande vindkraftverken i Sverige har en totalhöjd på 150-200 meter och en rotordiameter på 90-150 meter. Det som i huvudsak begränsar storleken på vindkraftverken är transportmöjligheterna på våra vägar.

Vindkraft är förnyelsebar

Våra reserver av fossila bränslen är begränsade, ett faktum som varit känt de senaste 50 åren. De ännu oupptäckta olje och gasreserverna kommer att bli betydligt dyrare att exploatera än dagens källor, detta kommer göra framtidens energi mycket dyrare än dagens. Om vi vill bevara vår levnadsstandard så kommer det att kräva att vi ökar den förnyelsebara energiproduktionen, såsom t.ex. vindkraft.

Fånga tillfället