2014

Östlund Consulting Wind talar på O&M Konferansen den 4:e november om vikten av goda relation och nära samarbete med turbinleverantörernas serviceorganisationer för att optimera O&M kostnaderna.  Låga elpriser ökar fokusen på att optimera kostnader för O&M och lång teknisklivslängd.

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden.

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind grundades under 2009  och vårt första uppdrag var att lansera Gamesa Eolica på den Nordiska marknaden. Sedan 2011 har vårt huvudfokus varit att levererar ledarskapstjänster, främst genom förvaltingen PWP koncernen. 

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden.

Show the entire news»

Östlund Consulting Wind talar på vindkonferensen i Helsingfors den 15 september 2014. Tord Östlund på Östlund Consulting Wind kommer att inleda konferensen genom att tala om vindkraft som en långsiktig investering. Intresset hos instutionella investerare att investera i vindkraft har ökat då vindkraft allt mer framstår som ett intressant alternativ till obligations och aktiemarknaden.

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden

Show the entire news»