Östlund Consulting Wind ingår avtal för två vindparker   
Östlund Consulting Wind har ingått VD-avtal för två vindparker som är under byggnation. Parkerna är Fjällboheden som driftssätts år 2021 och Tormoseröd vindpark som driftsätts år 2022. Avtalen är en del i det fördjupade samarbetet med Fu-Gen. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Nyhetsarkiv

Länkar

Latest news