Östlund Consulting Wind ingår avtal med EnBW Sverige avseende förvaltning av nätbolag. 

Östlund Consulting Wind och EnBW Sverige ingick under maj 2021 avtal gällande förvaltingen av EnBW Sveriges två (2)elnästbolag.
Östlund Consulting Wind kommer att förvalta nätbolagen genom Tord Östlund som VD för bolagen. 

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av vindkraft

Nyhetsarkiv

Länkar

Latest news