Östlund Consulting Wind tecknar ytterligare VD-avtal

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med internationell investerare verksam inom vind- och solkraft. Östlund Consulting Winds uppdrag är att förvalta ägarnas 11 MW vindkraft fördelat på 8 vindkraftverk belägna i norra Sverige. Totalt har Östlund Consulting Wind tecknat vd-avtal för  totalt 59 verk. 

Östlund Consulting Wind är specialicerade på Asset Managent av vindkraft på den Svenska marknaden.

Nyhetsarkiv

Länkar

Latest news