Östlund Consulting talar på Vind 2017 om hur ökad lönsamhet i driftsatta vindkraftsparker uppnås

Tord talar på Vind 2017 om hur ökad lönsamhet för driftsatta vindkraftsparker kan uppnås. Sjunkande avräkningspriser pressar lönsamheten för elprododuktion, vilket ställer större krav på kostnadseffektiv förvaltning och låga drift och underhållskostnader. 
Östlund Consulting Wind AB levererar management och förvaltningstjänster inom vindenergi på den Nordiska marknaden. 

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Latest news