Östlund Consulting Wind tecknar ytterligare VD-avtal.

Östlund Consulting Wind har ingått avtal med Sveriges största finasiella investerare. Östlund Consulting Winds uppdrag är att förvalta ägarnas 10 MW vindkraft fördelat på 4 vindkraftverk belägna i södra Sverige. Totalt har Östlund Consulting Wind tecknat vd-avtal för  totalt 51 verk. 

Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden

Nyhetsarkiv

Länkar

Latest news