Östlund Consulting Wind talar på Statnetts elcertifikatkonferens

Östlund Consulting Wind talar på Statnetts Elcertifikat konferens i Oslo den 14 januari 2014. Norge gick under 2012 med i elcertifikatssystemet och länderna har idag ett gemensamt mål på ca 26 TWh förnyelsebarenergi fram till 2020, vilket motsvarar 10 % av energiproduktionen i båda länderna sammantaget. Östlund Consulting Wind kommer att tala om förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraft i Sverige och Norge.Östlund Consulting Wind är affärskonsulter inriktade på affärsutveckling och ledarskap inom vindenergi på den Nordiska marknaden.

Nyhetsarkiv

Länkar

Latest news