Personal

Tord har 25 års erfarenhet av internationell affärsutveckling. Sedan 1997 har Tord drivit och utvecklat projekt  i Europa, Östeuropa och Mellanöstern.
 
Några av de projekten som Tord driver, har drivit är:

  • Asset Management av Fu-Gen´s vindparker i Sverige.
  • Asset Management för EnBW Sveriges vind och nätbolag i Sverige. 
  • Asset Management för några av Sveriges största finansiella investerare inom vindkraft med 111 MW installerad kapacitet fördelat på 8 parker.
  • Etablerat Gamesa som leverantör i Sverige, etablerat partnerskap mellan Gamesa och Triventus på service och underhållssidan, vilket resulterat i att Gamesa fått en proffesionell partner på tekniksidan i Norden. 
  • Utvecklat och lett säljorganisationen för Vestas i Norden, utvecklat försäljningen från försäljning av enstaka vindkraftverk till storskalig försäljning av parker av vindkraftverk. 

Sara har en Magisterexamen in HR och personalvetenskap från Göteborgs Universitet. Sara är en uppskattad coach med många års erfarenhet av individuell och grupp coachning.
 

  • Ledarskapscoach på individ och gruppnivå.
  • Utbildning och workshops i konsten att bygga team och att kommunicera.
  • Saras specialitet är att identifiera och utveckla andras mål och syften.