Personal

Tord har 20 års erfarenhet av internationell affärsutveckling. Sedan 1997 har Tord drivit och utvecklat projekt  i Europa, Östeuropa och Mellanöstern.
 
Några av de projekten som Tord driver, har drivit är:

  • Asset Management för några av Sveriges största finansiella investerare inom vindkraft med 111 MW installerad kapacitet fördelat på 8 parker.
  • Etablerat Gamesa som leverantör i Sverige, etablerat partnerskap mellan Gamesa och Triventus på service och underhållssidan, vilket resulterat i att Gamesa fått en proffesionell partner på tekniksidan i Norden. 
  • Utvecklat och lett säljorganisationen för Vestas i Norden, utvecklat försäljningen från försäljning av enstaka vindkraftverk till storskalig försäljning av parker av vindkraftverk. 
  • Affärsutveckling för Frico AB. Etablerat ett samarbete mellan Frico (dotterbolag inom Systemair gruppen) och ASSA ABLOY Entrance Systems (Besam). Inkluderat R&D, marknadsföring, försäljning och distribution av Fricos produkter genom ASSAs dotterbolag i Europa.

Sara har en Magisterexamen in HR och personalvetenskap från Göteborgs Universitet. Sara är en uppskattad coach med många års erfarenhet av individuell och grupp coachning.
 

  • Ledarskapscoach på individ och gruppnivå.
  • Utbildning och workshops i konsten att bygga team och att kommunicera.
  • Saras specialitet är att identifiera och utveckla andras mål och syften.