Företaget

Östlund Consulting Wind är specialiserade på Asset Management av produktionsanläggningar för vindkraft på den Nordiska marknaden.
 

Exempel på uppdrag som vi framgångsrikt genomför / genomfört är:

  • VD och styrelseledamot i Dragaliden Net (pågående).
  • Head of operation för Fu-Gen AG (pågående).
  • VD för Tormoseröd Vindpark (pågående).
  • VD för Bliekevare Nät AB och Röbergsfjället Nät AB (pågående).
  • Asset Management och VD för Kalix Wind (pågående).
  • Asset Management för EnBW Sverige Vind.
  • Asset Management för EnBW Gnosjö Vind. 
  • VD för Fibonacci Vind Sverige.
  • Marknadsintroduktion av Gamesa Eolicas på den svenska marknaden.
  • Etablerat partnerskap mellan Triventus Service (idag CWS) och Gamesa Eolica.

Östlund Consulting grundades 1995 av Tord Östlund och företagets första uppdrag var ett serviceavtal med Vattenfall Ringhals. 
2009 döptes bolaget om till Östlund Consulting Wind AB. 

 

Östlund Consulting Wind AB innehar kreditbetyg AAA och revision utförs av BAKER TILLY Sverige.